۳. مهر و موم

تمامی محصولات در بسته بندی ویژه مهر و موم می شوند تا از هرگونه آسیب از قبیل برف و باران، آلودگی، پارگی و غیره جلوگیری شود. همچنین مزیت اصلی اینگونه بسته بندی این است که در هنگام حمل و نقل افراد نمی توانند لباس را رویت کنند. این مساله هنگامی مهم می شود که لباس های حساس داخل بسته بندی باشد.

۲. بسته بندی

پس از کنترل کیفیت و بررسی مجدد محصول، لباس در بسته بندی ویژه (با لوگوی سایت) قرار داده می شود تا از هرگونه آسیب در تمامی مراحل در امان بماند.

۱. آماده سازی لباس

کلیه محصولات در نایلون مخصوص در انبار نگه داری می شوند و زمانی که سفارشی توسط مشتری ثبت گردید، نایلون باز و لباس مجددا کنترل کیفیت می شود.