راهنمای سایز

با توجه به اینکه به طور کلی مردمان آسیای جنوب شرقی از قواره و هیکل ریزتری نسبت به مردم خاورمیانه برخوردارند، بنابراین ممکن است سایز لباس های تولیدی این کشورها کمی متفاوت از استاندارد جهانی باشد و کشور کره جنوبی نیز از این قائده مستثنی نیست.

برای راحتی کار شما عزیزان و جلوگیری از اتلاف وقت و انتخاب نادرست، ما برای هر لباس به صورت مجزا ابعاد آن را اندازه گیری نموده و در صفحه هر محصول قرار داده ایمهمچنین راهنمای اندازه گیری نیز برای هر لباس قرار داده شده است.

لذا، خواهشمندیم حتما پیش از انتخاب لباس به اندازه های موجود توجه فرمایید و همچنین شرایط برگشت کالا را نیز مطالعه نمایید.

برای اندازه گیری سایز خود به دستورالعمل زیر مراجعه نمایید.

۱– اندازه سرشانه: از برجستگی استخوان سر شانه راست تا چپ را اندازه بگیرید.

۲– دور سینهمتر را بر روی برجسته ترین قسمت سینه قرار داده و تا زیر دو دست امتداد دهید.

۳– دور کمرمتر را در گود ترین قسمت کمر (بالای باسنقرار داده و تا زیر دست ها در دو طرف ادامه دهیداندازه به دست آمده را یادداشت نمایید.

۴– دور باسنمتر را بر روی برجسته ترین قسمت باسن قرار دهید و به دور بدن بچرخانید.

۵– قد آستینبرای اندازه گیری درست قد آستین می بایست دست به حالت خم باشدبرای این کار دست را به اندازه زاویه قائمه خم کنید و متر را بر روی استخوان برجسته سرشانه قرار داده و تا اندازه دلخواه ادامه می دهیم.

۶– قد لباساز کنار گردن متر را قرار می دهیم تا اندازه دلخواه